Playlist

 1. Margaritaville - Jimmy Buffett

  Margaritaville

  Jimmy Buffett
 2. West End Girls (2001 Remastered Version) - Pet Shop Boys

  West End Girls (2001 Remastered Version)

  Pet Shop Boys
 3. (Don't Fear) The Reaper - Blue Öyster Cult

  (Don't Fear) The Reaper

  Blue Öyster Cult
 4. Tom Sawyer - Rush

  Tom Sawyer

  Rush
 5. Armageddon It - Def Leppard

  Armageddon It

  Def Leppard
 6. Beast Of Burden - The Rolling Stones

  Beast Of Burden

  The Rolling Stones
 7. I Still Haven't Found What I'm Looking For - U2

  I Still Haven't Found What I'm Looking For

  U2
 8. Should I Stay or Should I Go (Remastered) - The Clash

  Should I Stay or Should I Go (Remastered)

  The Clash
 9. Love Hurts - Nazareth

  Love Hurts

  Nazareth
 10. Under Pressure - Queen

  Under Pressure

  Queen
*